Per la Benissa

que et mereixes

TORNEM!

10 COSES SOBRE REINCIEM BENISSA

1. Plataforma Ciutadana

La gent es pensa que som un partit polític, però no, som una associació de veïns i veïnes del poble, amb inquietuds compartides, que hem decidit dur l’activisme a l’àmbit polític.

2. Zero Diners Públics

El finançament del nostre col·lectiu no ix dels impostos del poble. Rebutgem la subvenció municipal i fins ara hem funcionat amb les aportacions que els corresponen a les nostres representants a l’Ajuntament així com de les donacions que han volgut fer particulars.

3. Democratització de la Política

Defenem la regeneració política i entenem que els interessos generals del poble estan per damunt de qualsevol partidisme i personalisme.

4. Projecte de Poble

Sabem quins són els problemes del poble a curt termini, però també els que tenim a mig i llarg camí. Al poble li cal un full de ruta i nosaltres el tenim.

5. Trellat

Defensem la no professionalització de la política. Considerem que, el que més cal per a gestionar bé, és tenir sentit comú i ganes d’aprendre.

6. Coherència

Hem sigut coherents a l’oposició i, sobretot, al govern, des dels jornals fins a l’hora de retre comptes o de renovar les persones candidates.

7. Veïnat

La convivència és fonamental per a tindre un poble amable a totes les persones. La diversitat i la interculturalitat són pilars fonamentals per al nostre poble.

8. A Peu Plà

Creiem que qui fa política està al servei de la ciutadania, i no a l’inrevés. La gestió política s’ha d’adaptar als problemes i necessitats de la gent del poble en general, sense caure en amiguismes ni discriminacions.

9. Ètica

Les persones candidates de Reiniciem Benissa es comprometen, signant un codi ètic, a defensar, respectar i protegir els valors de la plataforma ciutadana.

10. Il·lusió

Sabem que les coses es poden canviar, però per a imaginar realitats diferents, cal imaginació i també reflexió. Les coses no canvien de hui per a demà, però tampoc sense creure que són possibles.

Documents

Entenem que sense tota la informació no podem decidir amb ple coneixement i trellat. Per això, els següents documents expliquen quin és el full de ruta que seguirem des de Reiniciem Benissa: coneix què volem, com ho farem, i per què.

Desplaçat dalt de tot