Primàries

Reiniciem

Benissa

Juan
Carlos

Obté el suport majoritari
i serà el número 1 de la llista

10 COSES SOBRE REINCIEM BENISSA

1. Plataforma Ciutadana

La gent es pensa que som un partit polític, però no, som una associació de veïns i veïnes del poble, amb inquietuds compartides, que hem decidit dur l’activisme a l’àmbit polític.

2. Zero Diners Públics

La gent es pensa que som un partit polític, però no, som una associació de veïns i veïnes del poble, amb inquietuds compartides, que hem decidit dur l’activisme a l’àmbit polític.

3. Democratització de la Política

La gent es pensa que som un partit polític, però no, som una associació de veïns i veïnes del poble, amb inquietuds compartides, que hem decidit dur l’activisme a l’àmbit polític.

4. Projecte de Poble

La gent es pensa que som un partit polític, però no, som una associació de veïns i veïnes del poble, amb inquietuds compartides, que hem decidit dur l’activisme a l’àmbit polític.

5. Trellat

La gent es pensa que som un partit polític, però no, som una associació de veïns i veïnes del poble, amb inquietuds compartides, que hem decidit dur l’activisme a l’àmbit polític.

6. Coherència

Hem sigut coherents a l’oposició i, sobretot, al govern, des dels jornals fins a l’hora de retre comptes o de renovar les persones candidates.

7. Veïnat

La convivència és fonamental per a tindre un poble amable a totes les persones. La diversitat i la interculturalitat són pilars fonamentals per al nostre poble.

8. A Peu Plà

Creiem que qui fa política està al servei de la ciutadania, i no a l’inrevés. La gestió política s’ha d’adaptar als problemes i necessitats de la gent del poble en general, sense caure en amiguismes ni discriminacions.

9. Ètica

Les persones candidates de Reiniciem Benissa es comprometen, signant un codi ètic, a defensar, respectar i protegir els valors de la plataforma ciutadana.

10. Il·lusió

Sabem que les coses es poden canviar, però per a imaginar realitats diferents, cal imaginació i també reflexió. Les coses no canvien de hui per a demà, però tampoc sense creure que són possibles.

Documents

Entenem que sense tota la informació no podem decidir amb ple coneixement i trellat. Per això, els següents documents expliquen quin és el full de ruta que seguirem des de Reiniciem Benissa: coneix què volem, com ho farem, i per què.

Desplaçat dalt de tot