Ací què es cou? Doncs el principi d’una iniciativa ciutadana que ja no té volta enrere. Una nova manera d’entendre i pretendre fer la política més propera al nostre Ajuntament. Entenem que sense tota la informació no podem decidir amb ple coneixement i trellat. Per això, els següents documents expliquen quin és el full de ruta que seguirem des de Reiniciem Benissa: coneix què volem, com ho farem, i per què.