MANIPLULACIONS: ZERO

L’informació apareguda en els darrers dies en un mitjà digital de Benissa, sobre la subvenció per a la Fira Multicultural, no és del tot correcta.

Mesos enrere es va sol·licitar aquesta subvenció, perquè l’intenció de l’Equip de Govern actual és realitzar la Fira Multicultural amb una periodicitat anual, i no bianual com fins ara.

Eixa fira té un cost aproximat de 22.000€, i aquesta subvenció donava un màxim de 3.000€, és a dir, un xicotet import, però “tota pedra fa marge”.

Quan es confeccionen els pressupostos, es detecta la falta de diners per fer aquesta fira en 2017, a causa de la falta de pressupost de l’Ajuntament per la baixada de l’IBI (per part de l’anterior equip de govern del Partit Popular).

Amb els 3000€ ja demanats de subvenció no donava per organitzar aquest projecte (i no es podia tampoc canviar el destí de la subvenció sol.licitada).

De fet, l’Ajuntament comunica a la Diputació el passat mes d’octubre que no desitgem seguir optant a ella, pels motius exposats. A més, en cap moment es va rebre una confirmació oficial de la Diputació respecte a la concessió d’eixa subvenció.

L’Ajuntament realitza un exercici de responsabilitat amb el diners públics, i en base al pressupost municipal existent, hem hagut de prioritzar les actuacions a desenvolupar aquest anys. Des de fa mesos, les regidories de Turisme, Residents Estrangers i Cultura, treballen de manera conjunta i transversal en possibles millores en l’organització d’aquesta Fira Multicultural per a 2018.

Seguim!


La información aparecida en los últimos días en un medio digital de Benissa,sobre la subvención para la Feria Multicultural, no es del todo correcta.

Meses atrás se solicitó esta subvención, porque la intención del Equipo de Gobierno actual es realizar la Feria Multicultural con una periodicidad anual, y no bianual como hasta ahora.

Esa feria tiene un coste aproximado de 22.000€, y esta subvención daba un máximo de 3.000€, es decir, un pequeño importe, pero como se dice, “el camino se hace al andar”.

Cuando se confeccionan los presupuestos, se detecta la falta de dinero por hacer esta feria en 2017, debido a la falta de presupuesto del Ayuntamiento por la bajada del IBI (por parte del anterior equipo de gobierno del Partido Popular) .

Con los 3000€ ya pedidos de subvención no daba por organizar este proyecto (y no se podía tampoco cambiar el destino de la subvención solicitada).

De hecho, el Ayuntamiento comunica en la Diputación el pasado mes de octubre que no deseamos seguir optando a ella, por los motivos expuestos. Además, en ningún momento se recibe una confirmación oficial de la Diputación con respecto a la concesión de esa subvención.

El Ayuntamiento realiza un ejercicio de responsabilidad con el dinero público, y en base al presupuesto municipal existente, hemos tenido que priorizar las actuaciones a desarrollar este año.

Desde hace meses, las regidorías de Turismo, Residentes Extranjeros y Cultura, trabajan de manera conjunta y transversal en posibles mejoras en la organización de esta Feria Multicultural para 2018.

Seguimos!

foto de vídeo Wiktor Zubert

MANIFEST CONJUNT FORCES MARINA ALTA

El passat diumenge, 1 d’octubre, el que pretenia ser una jornada d’expressió democràtica va acabar sent un atemptat contra aquesta. Les forces de seguretat de l’estat, sota les ordres del president del govern Mariano Rajoy, van arremetre amb violència contra una ciutadania que, de manera pacífica i organitzada, volia exercir el seu dret a decidir.

Arran de la resposta totalment desmesurada del govern del Partit Popular, les forces polítiques sota-signants ens unim per fer una crida conjunta comarcal i condemnar rotundament la violència i l’intent de repressió al poble de Catalunya. Ens avergonyeix aquesta actuació, que ha estat més pròpia d’un règim totalitari que d’una democràcia, fets que ens preocupen com a forces polítiques que representem a una gran part de la ciutadania, i que defensem i treballem per una millor convivència i per continuar avançant en el camí dels drets i les llibertats humanes.

Ens trobem davant d’una involució democràtica en lloc d’anar cap a una democràcia més avançada. S’ha constatat que la Constitució de l’Estat del 1978 no permet el progrés democràtic de la societat, sobretot quan per a fer-la complir s’envien forces de l’estat per a atacar amb brutalitat al mateix poble.

Denunciem també el tractament de la majoria dels mitjans de comunicació, amb el seu silenci o retransmetent informació sesgada, a la realitat que ocorria en Catalunya.

Mariano Rajoy i el seu govern han atacat al poble en comptes de defensar-lo, arribant fins i tot a no respectar drets fonamentals, protegits per tractats internacionals sobre Drets Humans. A més, denunciem la manca dels procediments habituals, imposant-se la ideologia al trellat i a l’Estat de dret.

Per tot açò, des de la Marina Alta condemnem l’ús de la força i ens reafirmem en el nostre compromís en la defensa dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques, i a seguir treballant amb aquestos principis des dels nostres municipis.

 

COMPROMÍS MARINA ALTA

CUP PEDREGUER

ESQUERRA REPUBLICANA MARINA ALTA

JUNTS PER GATA(JuGa)

PODEM

PSPV PEDREGUER

REINICIEM BENISSA

SI SE PUEDE CALP

VOLEM PEGO

 

 

 

PER UNA POLÍTICA RESPECTUOSA

Reiniciem Benissa és una plataforma ciutadana que es va constituir per canviar les coses al nostre Ajuntament i per millorar el poble. No hem vingut a la política per fer demagògia, contar mentides i menys per faltar al respecte. Les formes, la paraula, l’actitud, i la pràctica diària, defineixen qui és una persona i quin és el projecte de canvi.

Des del canvi de govern, el Partit Popular i els seus mitjans afins, estan realitzant campanyes de desprestigi personal de les nostres regidores que van més enllà de la pràctica de control i fiscalització de l’Oposició; del que entenem per fer una política sana i constructiva.

Concretament, la regidora Belén Ivars Ribes és el centre de les desqualificacions, amb comunicats i titulars malintencionats, en els quals es manipulen les dades, amb l’única  intenció de fer-li mal, i més enllà de la dialèctica de confrontació de propostes polítiques o de la rigorositat periodística. També critiquem les actituds masclistes que centren les desqüalificacions personals i posen en dubte el valor ètic, de manera sistemàtica, de l’única regidora de Reiniciem Benissa.

Estem molt orgulloses de la nostra regidora i dels nostres regidors que ens representen i ho estan donant tot a l’Ajuntament per respondre a aquesta oportunitat històrica que estem liderant. Res d’açò farà que ens aturen en resoldre tot allò que estiga en les nostres mans. El nostre objectiu sempre serà millorar el poble, no quedar-nos estancades, ni faltar al respecte.

Davant les últimes acusacions fetes pel Partit Popular, en el Ple i en un mitjà de comunicació, sobre el contracte d’adjudicació de Mou Benissa, hem de traslladar que a diferència dels governs populars, la nostra regidora va demanar 3 projectes a empreses diferents, i que l’empresa triada va ser la que garantia l’execució d’un millor projecte participatiu al nostre poble: d’una banda, cumplia les condicions de les bases, amb participació presencial i en canals digitals, i especificava la composició de l’equip de treball.

L’adjudicació segueix les noves Instruccions sobre tramitació dels contractes menors, elaborades per primera volta per la Regidoria de Contractació del nostre regidor Fernando López Corsi, el 26 d’abril de 2017, i on per primera volta es marquen a l’Ajuntament de Benissa unes pautes bàsiques de contractació, que miren més enllà del preu com a únic criteri d’adjudicació públic, com per exemple, la qualitat, termini d’execució, valor tècnic…

A tot i això, el grup municipal del Partit Popular sap que no existeix cap tècnica en la Regidoria de Participació que puga realitzar un informe amb uns criteris professionals per a l’adjudicació del contracte de Mou Benissa, ja que durant totes les seues legislatures no ho van considerar necessari, i ara el nou Equip de Govern ha heretat, competències municipals sense personal per desenvolupar-les. Tot plegat, la nostra regidora ha seguit el procediment legal per a l’adjudicació de Mou Benissa i ha pres una decisió política, dins de les seues facultats delegades com a regidora, i amb la conformitat de la resta de l’Equip de Govern.

És molt curiosa i malintencionada aquesta campanya de desprestigi, que no d’Oposició política, degut a que si existeix Reiniciem Benissa és degut a posar fi a les pràctiques de govern del Partit Popular, els quals van atorgar, entre el 2004 i el 2014, més de 380.000€ a un advocat sense cap tipus de concurs públic i que actualment està valorant-se en una Comissió Especial d’Investigació.

No volem deixar de recordar que, des de 1999 fins el 2016, el Partit Popular no va fer res per promoure la participació a Benissa, i que, quan va obrir un àmbit de debat com  l’Agenda Local 21, al poc la va aturar davant les propostes de la ciutadania. Eixe fre a la participació va desincentivar a la part més activa de la ciutadania, i les conseqüències encara les patim hui en dia, degut als recels de molta gent davant noves oportunitats de poder expressar com millorar el poble.

Entenem que a Benissa tot el tema de la participació està, lamentablement, per fer, i que moltes vegades sorgiran desacords, diferències d’opinió i de la metodologia a seguir, però és un repte que no podem defugir i que hem de construir entre totes, tan des de la ciutadania com per tots els grups polítics.

Amb més participació i transparència construirem, entre totes, el poble que volem. Més proper, menys corrupte i amb més qualitat de vida.

Seguim

Reiniciem Benissa vol regular les productivitats del personal de l’Ajuntament.

El sistema actual és discriminatori i irregular.

Benissa, diagnosis 5 d’octubre de 2016. El plenari de l’Ajuntament de Benissa, viagra dosage  per unanimitat, va aprovar ahir una moció d’urgència presentada pel grup Reiniciem Benissa per a regular un sistema objectiu i quantificable de pagament de productivitats als treballadors i treballadores municipals.

Fins ara, la manera de repartir els complements per productivitat per part del govern del Partit Popular mancava de cap regulació, pel que estaven subjectes a poder ser interpretades de manera arbitrària i d’establir agravis comparatius entre els empleats i les empleades de l’ajuntament.

A més, el pagament de les productivitats a l’Ajuntament ha comptat amb informes negatius de el departament d’Intervenció durant els últims anys, lo que les situa en una situació d’irregularitat legal i motiva la seua urgent regulació.

La plataforma ciutadana no posa en dubte la tasca de les persones que treballen al servei públic i que han rebut les productivitats, però considera que tindre una regulació amb criteris objectius millorarà la eficiència de l’ajuntament i les relacions laborals entre el seu personal.

Reiniciem lamenta que durant quasi vint anys del govern del senyor Roselló no s’haja regularitzat aquesta situació que, al cap i a la fi, sols és una mostra més de la seua politica d’improvisació i de falta de transparència.