Sense perjudici del previst en cadascun dels formularis del lloc web, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a Reiniciem Benissa al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s’indiquin. Reiniciem Benissa incorporarà les dades facilitades per l’Usuari a un fitxer titularitat del mateix d'acord a la LLei de Protecció de Dades. L’Usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita remesa a: info@reiniciembenissa.org

Reiniciem Benissa es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

Reiniciem Benissa es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les Condicions d’Ús del present lloc web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les Condicions d’Ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes Condicions d’Ús. Reiniciem Benissa incorporarà les dades facilitades per l’Usuari a un fitxer titularitat del mateix d'acord a la LLei de Protecció de Dades.