Reiniciem demana mocions adaptades a la nostra realitat local.

Delete slide Image Slide General SEO Crop New Window Image Title Text Image Alt Text Crop PositionTop LeftTop CenterTop RightCenter LeftCenter CenterCenter RightBottom LeftBottom CenterBottom Right // treatment 1 de març. La plataforma ciutada Reniciem Benissa va demanar que les mocions plantejades en el plé estiguen adaptades a la realitat del nostre municipi. La plataforma […]

La poca transparència de l’alcalde de Benissa.

Reiniciem Benissa ha comprovat, symptoms després de la denúncia feta pels sindicats de treballadors i treballadores de l’Ajuntament, que el dilluns 16 de febrer l’alcalde de Benissa, Juan Bautista Rosselló, va signar un decret per a aprovar les bases per millora d’ocupació per tal de cobrir una nova plaça d’inspector de policia local. Aquestes bases van […]

El Fòrum Ciutadà de Reiniciem Benissa acorda votar en contra dels pressupostos per a 2016

La plataforma ciutadana, Oncology davant les últimes notícies aparegudes en els mitjans de comunicació relacionades amb l’anomenada “Operació Taula” considera urgent i necessari que l’equip de govern i el seu alcalde assumisquen la responsabilitat sobre les decisions que s’han prés durant les últimes legislatures i donen compte a la ciutadania. Durant l’última setmana les notícies […]

Reiniciem Benissa exigeix que el senyor Alcalde assumisca responsabilitats, i demana que s’incorpore a la comissió d’investigació els contractes executats amb l’advocat Agulló

El passat dijous 14 de Gener va tenir lloc a l’aula de la Cultural un fòrum de Reiniciem Benissa per a tractar, tadalafil entre d’altres, buy els pressupostos generals. La intenció de la plataforma política era informar i debatre amb els assistents la idoneïtat o no de la conformació dels pressupostos del nostre poble, phlebologist […]

Reiniciem debateix els pressupostos en el seu VIII Fórum

Delete slide Image Slide General SEO Crop New Window Image Title Text Image Alt Text Crop PositionTop LeftTop CenterTop RightCenter LeftCenter CenterCenter RightBottom LeftBottom CenterBottom Right // Syphilis entre d’altres, Sildenafil els pressupostos generals. La intenció de la plataforma política era informar i debatre amb els assistents la idoneïtat o no de la conformació dels […]

logo

Reiniciem Benissa defensarà dues noves proposicions al ple de desembre

En els darrers dies l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benissa, search ha traslladat als diversos grups polítics, online en Comissió Informativa i en Taula de Negociació, cystitis
la decissió de convocar una nova plaça d’inspector de Polícia Local amb caràcter temporal. S’han redactat unes Bases que no han sigut consensuades ni amb els sindicats, ni amb la resta de grups polítics i sembla que en breu seran publicades en el BOP.

 

Reiniciem Benissa considera que ni la convocatòria d’eixa nova plaça ni les despeses associades estan justificades amb els informes corresponents,  ni s’ha seguit el procediment més idoni i així ho ha traslladat a l’Equip de Govern del Partit Popular.

 

Aquesta manca de negociació i de gestió de l’Equip de Govern sobre un dels departaments amb més rellevància del nostre Ajuntament ha generat perjudicis evidents al Departament de Policia i preocupació en la ciutadania. De fet, en el dia d’avui s’ha publicat un comunicat redactat per tres dels quatre sindicats laborals amb presència a l’Ajuntament, que contempla greus acusacions contra l’Equip de Govern del Partit Popular.

 

Des de Reiniciem Benissa traslladen la necessitat que l’alcalde de Benissa done explicacions urgents de la situació creada convocant una Junta de Portaveus i que prime en tot aquest afer el consens, la transparència i la voluntat de diàleg entre totes les parts implicades. Li demanen a l’alcalde que ature la redacció i publicació d’eixes Bases i que una Taula de Negociació valore conjuntament la idoneïtat de la convocatòria i, si cal, es consensuen les Bases amb el màxim rigor, imparcialitat i pluralitat.
En els darrers dies l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benissa, pharmacy
ha traslladat als diversos grups polítics, seek
en Comissió Informativa i en Taula de Negociació, sovaldi sale
la decissió de convocar una nova plaça d’inspector de Polícia Local amb caràcter temporal. S’han redactat unes Bases que no han sigut consensuades ni amb els sindicats, ni amb la resta de grups polítics i sembla que en breu seran publicades en el BOP.

 

Reiniciem Benissa considera que ni la convocatòria d’eixa nova plaça ni les despeses associades estan justificades amb els informes corresponents,  ni s’ha seguit el procediment més idoni i així ho ha traslladat a l’Equip de Govern del Partit Popular.

 

Aquesta manca de negociació i de gestió de l’Equip de Govern sobre un dels departaments amb més rellevància del nostre Ajuntament ha generat perjudicis evidents al Departament de Policia i preocupació en la ciutadania. De fet, en el dia d’avui s’ha publicat un comunicat redactat per tres dels quatre sindicats laborals amb presència a l’Ajuntament, que contempla greus acusacions contra l’Equip de Govern del Partit Popular.

 

Des de Reiniciem Benissa traslladen la necessitat que l’alcalde de Benissa done explicacions urgents de la situació creada convocant una Junta de Portaveus i que prime en tot aquest afer el consens, la transparència i la voluntat de diàleg entre totes les parts implicades. Li demanen a l’alcalde que ature la redacció i publicació d’eixes Bases i que una Taula de Negociació valore conjuntament la idoneïtat de la convocatòria i, si cal, es consensuen les Bases amb el màxim rigor, imparcialitat i pluralitat.


En els darrers dies l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benissa, medicine
ha traslladat als diversos grups polítics, dosage
en Comissió Informativa i en Taula de Negociació, cheapest
la decissió de convocar una nova plaça d’inspector de Polícia Local amb caràcter temporal. S’han redactat unes Bases que no han sigut consensuades ni amb els sindicats, ni amb la resta de grups polítics i sembla que en breu seran publicades en el BOP.

Reiniciem Benissa considera que ni la convocatòria d’eixa nova plaça ni les despeses associades estan justificades amb els informes corresponents,  ni s’ha seguit el procediment més idoni i així ho ha traslladat a l’Equip de Govern del Partit Popular.

Aquesta manca de negociació i de gestió de l’Equip de Govern sobre un dels departaments amb més rellevància del nostre Ajuntament ha generat perjudicis evidents al Departament de Policia i preocupació en la ciutadania. De fet, en el dia d’avui s’ha publicat un comunicat redactat per tres dels quatre sindicats laborals amb presència a l’Ajuntament, que contempla greus acusacions contra l’Equip de Govern del Partit Popular.

Des de Reiniciem Benissa traslladen la necessitat que l’alcalde de Benissa done explicacions urgents de la situació creada convocant una Junta de Portaveus i que prime en tot aquest afer el consens, la transparència i la voluntat de diàleg entre totes les parts implicades. Li demanen a l’alcalde que ature la redacció i publicació d’eixes Bases i que una Taula de Negociació valore conjuntament la idoneïtat de la convocatòria i, si cal, es consensuen les Bases amb el màxim rigor, imparcialitat i pluralitat.

logo
El grup  municipal Reiniciem Benissa, malady presentarà dues mocions en el ple ordinari del mes de desembre, ailment
que se celebrarà aquest dimarts a partir de les 20:30.

Arcades_de_la_llotja_de_Benissa

Imatge de Joanbanjo baix llicència CreativeCommons A-SA

La primera de les proposicions té a veure amb el patrimoni documental i cultural de Benissa. La intenció del grup és que es revitalitze la funció de l’Arxiu Històric Municipal proposant actuacions en tres fronts. En primer lloc, millorant les dependències destinades a aquest fi, ampliant-les a la Casa del Consell, edifici adjacent a l’actual arxiu, i dotar-lo amb l’equipament necessari. Amb un major i adequat espai, es podria realitzar la segona millora, consistent en l’augment del seu fons gràcies a la cessió de diferents materials per part de les associacions, així com també de particulars. Aquest inventari, també podria ser augmentat mitjançant convenis signats amb l’arxiu parroquial. Per últim, la plataforma ciutadana proposa un gran projecte d’arxiu audiovisual de la gent gran de Benissa, a fi d’enregistrar els trets característics de la cultura i tradició local per a ser transmesos a les noves generacions.

 

L’altra proposició, sol·licita la revisió de l’article 7.3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de fems, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. Aquesta ordenança, bonifica amb una rebaixada del 90% la quota tributària corresponent a aquest servei a les persones jubilades i/o pensionistes que tinguen una pensió igual o inferior al salari mínim interprofessional, que enguany ascendeix a 648,60€ mensuals. Des de Reiniciem, es proposa que l’indicador per a eixa bonificació siga la pensió mínima amb cònjuge a càrrec, que enguany ascendeix a 782,90€ mensuals amb l’objectiu de donar cabuda a una part molt més representativa de la realitat del col·lectiu de persones grans del  poble que, amb moltes dificultats poden afrontar les despeses de la vida diària i que precisen també gaudir de la reducció esmentada. Se sol·licitarà també que l’Ajuntament faça una campanya informativa dirigida a les persones que reunisquen els requisits per a aplicar aquesta bonificació.

En aquest ple, també es debatran mocions que foren presentades per Reiniciem Benissa en el ple d’octubre, però que foren redirigides a les seues corresponents Comissions Informatives, com ara les referents a l’utilització de gots reciclables i reutilitzables en les festes del poble o, per altra banda, del compliment del decret 103/206 de declaració de la serra de Bèrnia i Ferrer com a paisatge protegit.

Durant el transcurs del ple, el grup Reiniciem demananarà explicacions sobre la situació de la moció referent a la declaració de “Benissa zona lliure de desnonaments”. Aquesta moció va ser presentada durant el ple de novembre, però va quedar damunt la taula amb el vot en contra de l’equip de govern i el decisori vot de qualitat de l’alcalde. Aquest, va instar a treballar la proposició en la comissió informativa de Cultura i Benestar Social, però finalment ni ha sigut mai inclosa en l’ordre del dia corresponent, ni l’han recuperada per l’imminent ple. La plataforma, denuncia públicament aquests fets, i es posiciona en contra de la postura de l’equip de govern, el qual no considera prioritària aquesta moció per la defensa del dret a l’habitatge i la protecció de la ciutadania davant els efectes de la crisi.

Reiniciem Benissa demana diàleg i transparència en l’elecció del nou inspector de policia

En els darrers dies l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benissa, decease ha traslladat als diversos grups polítics, injection en Comissió Informativa i en Taula de Negociació, endocrinologist la decissió de convocar una nova plaça d’inspector de Polícia Local amb caràcter temporal. S’han redactat unes Bases que no han sigut consensuades ni amb els sindicats, […]

II Jornades LGTBI a Benissa

Reiniciem Benissa ha treballat des del principi per donar visibilitat i cabuda en el nostre poble a totes les formes de ser i estimar, find i va conseguir que s’aprovara la primera moció sobre Diversitat Sexual al Benissa. Reiniciem ha participat en la promoció i coorganització, conjuntament amb tots els col·lectius LGTBI de la província […]