El Fòrum Ciutadà de Reiniciem Benissa acorda votar en contra dels pressupostos per a 2016

La plataforma ciutadana, Oncology davant les últimes notícies aparegudes en els mitjans de comunicació relacionades amb l’anomenada “Operació Taula” considera urgent i necessari que l’equip de govern i el seu alcalde assumisquen la responsabilitat sobre les decisions que s’han prés durant les últimes legislatures i donen compte a la ciutadania. Durant l’última setmana les notícies […]

Reiniciem Benissa exigeix que el senyor Alcalde assumisca responsabilitats, i demana que s’incorpore a la comissió d’investigació els contractes executats amb l’advocat Agulló

El passat dijous 14 de Gener va tenir lloc a l’aula de la Cultural un fòrum de Reiniciem Benissa per a tractar, tadalafil entre d’altres, buy els pressupostos generals. La intenció de la plataforma política era informar i debatre amb els assistents la idoneïtat o no de la conformació dels pressupostos del nostre poble, phlebologist […]

Reiniciem debateix els pressupostos en el seu VIII Fórum

Delete slide Image Slide General SEO Crop New Window Image Title Text Image Alt Text Crop PositionTop LeftTop CenterTop RightCenter LeftCenter CenterCenter RightBottom LeftBottom CenterBottom Right // Syphilis entre d’altres, Sildenafil els pressupostos generals. La intenció de la plataforma política era informar i debatre amb els assistents la idoneïtat o no de la conformació dels […]

logo

Reiniciem Benissa defensarà dues noves proposicions al ple de desembre

En els darrers dies l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benissa, search ha traslladat als diversos grups polítics, online en Comissió Informativa i en Taula de Negociació, cystitis
la decissió de convocar una nova plaça d’inspector de Polícia Local amb caràcter temporal. S’han redactat unes Bases que no han sigut consensuades ni amb els sindicats, ni amb la resta de grups polítics i sembla que en breu seran publicades en el BOP.

 

Reiniciem Benissa considera que ni la convocatòria d’eixa nova plaça ni les despeses associades estan justificades amb els informes corresponents,  ni s’ha seguit el procediment més idoni i així ho ha traslladat a l’Equip de Govern del Partit Popular.

 

Aquesta manca de negociació i de gestió de l’Equip de Govern sobre un dels departaments amb més rellevància del nostre Ajuntament ha generat perjudicis evidents al Departament de Policia i preocupació en la ciutadania. De fet, en el dia d’avui s’ha publicat un comunicat redactat per tres dels quatre sindicats laborals amb presència a l’Ajuntament, que contempla greus acusacions contra l’Equip de Govern del Partit Popular.

 

Des de Reiniciem Benissa traslladen la necessitat que l’alcalde de Benissa done explicacions urgents de la situació creada convocant una Junta de Portaveus i que prime en tot aquest afer el consens, la transparència i la voluntat de diàleg entre totes les parts implicades. Li demanen a l’alcalde que ature la redacció i publicació d’eixes Bases i que una Taula de Negociació valore conjuntament la idoneïtat de la convocatòria i, si cal, es consensuen les Bases amb el màxim rigor, imparcialitat i pluralitat.
En els darrers dies l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benissa, pharmacy
ha traslladat als diversos grups polítics, seek
en Comissió Informativa i en Taula de Negociació, sovaldi sale
la decissió de convocar una nova plaça d’inspector de Polícia Local amb caràcter temporal. S’han redactat unes Bases que no han sigut consensuades ni amb els sindicats, ni amb la resta de grups polítics i sembla que en breu seran publicades en el BOP.

 

Reiniciem Benissa considera que ni la convocatòria d’eixa nova plaça ni les despeses associades estan justificades amb els informes corresponents,  ni s’ha seguit el procediment més idoni i així ho ha traslladat a l’Equip de Govern del Partit Popular.

 

Aquesta manca de negociació i de gestió de l’Equip de Govern sobre un dels departaments amb més rellevància del nostre Ajuntament ha generat perjudicis evidents al Departament de Policia i preocupació en la ciutadania. De fet, en el dia d’avui s’ha publicat un comunicat redactat per tres dels quatre sindicats laborals amb presència a l’Ajuntament, que contempla greus acusacions contra l’Equip de Govern del Partit Popular.

 

Des de Reiniciem Benissa traslladen la necessitat que l’alcalde de Benissa done explicacions urgents de la situació creada convocant una Junta de Portaveus i que prime en tot aquest afer el consens, la transparència i la voluntat de diàleg entre totes les parts implicades. Li demanen a l’alcalde que ature la redacció i publicació d’eixes Bases i que una Taula de Negociació valore conjuntament la idoneïtat de la convocatòria i, si cal, es consensuen les Bases amb el màxim rigor, imparcialitat i pluralitat.


En els darrers dies l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benissa, medicine
ha traslladat als diversos grups polítics, dosage
en Comissió Informativa i en Taula de Negociació, cheapest
la decissió de convocar una nova plaça d’inspector de Polícia Local amb caràcter temporal. S’han redactat unes Bases que no han sigut consensuades ni amb els sindicats, ni amb la resta de grups polítics i sembla que en breu seran publicades en el BOP.

Reiniciem Benissa considera que ni la convocatòria d’eixa nova plaça ni les despeses associades estan justificades amb els informes corresponents,  ni s’ha seguit el procediment més idoni i així ho ha traslladat a l’Equip de Govern del Partit Popular.

Aquesta manca de negociació i de gestió de l’Equip de Govern sobre un dels departaments amb més rellevància del nostre Ajuntament ha generat perjudicis evidents al Departament de Policia i preocupació en la ciutadania. De fet, en el dia d’avui s’ha publicat un comunicat redactat per tres dels quatre sindicats laborals amb presència a l’Ajuntament, que contempla greus acusacions contra l’Equip de Govern del Partit Popular.

Des de Reiniciem Benissa traslladen la necessitat que l’alcalde de Benissa done explicacions urgents de la situació creada convocant una Junta de Portaveus i que prime en tot aquest afer el consens, la transparència i la voluntat de diàleg entre totes les parts implicades. Li demanen a l’alcalde que ature la redacció i publicació d’eixes Bases i que una Taula de Negociació valore conjuntament la idoneïtat de la convocatòria i, si cal, es consensuen les Bases amb el màxim rigor, imparcialitat i pluralitat.

logo
El grup  municipal Reiniciem Benissa, malady presentarà dues mocions en el ple ordinari del mes de desembre, ailment
que se celebrarà aquest dimarts a partir de les 20:30.

Arcades_de_la_llotja_de_Benissa

Imatge de Joanbanjo baix llicència CreativeCommons A-SA

La primera de les proposicions té a veure amb el patrimoni documental i cultural de Benissa. La intenció del grup és que es revitalitze la funció de l’Arxiu Històric Municipal proposant actuacions en tres fronts. En primer lloc, millorant les dependències destinades a aquest fi, ampliant-les a la Casa del Consell, edifici adjacent a l’actual arxiu, i dotar-lo amb l’equipament necessari. Amb un major i adequat espai, es podria realitzar la segona millora, consistent en l’augment del seu fons gràcies a la cessió de diferents materials per part de les associacions, així com també de particulars. Aquest inventari, també podria ser augmentat mitjançant convenis signats amb l’arxiu parroquial. Per últim, la plataforma ciutadana proposa un gran projecte d’arxiu audiovisual de la gent gran de Benissa, a fi d’enregistrar els trets característics de la cultura i tradició local per a ser transmesos a les noves generacions.

 

L’altra proposició, sol·licita la revisió de l’article 7.3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de fems, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. Aquesta ordenança, bonifica amb una rebaixada del 90% la quota tributària corresponent a aquest servei a les persones jubilades i/o pensionistes que tinguen una pensió igual o inferior al salari mínim interprofessional, que enguany ascendeix a 648,60€ mensuals. Des de Reiniciem, es proposa que l’indicador per a eixa bonificació siga la pensió mínima amb cònjuge a càrrec, que enguany ascendeix a 782,90€ mensuals amb l’objectiu de donar cabuda a una part molt més representativa de la realitat del col·lectiu de persones grans del  poble que, amb moltes dificultats poden afrontar les despeses de la vida diària i que precisen també gaudir de la reducció esmentada. Se sol·licitarà també que l’Ajuntament faça una campanya informativa dirigida a les persones que reunisquen els requisits per a aplicar aquesta bonificació.

En aquest ple, també es debatran mocions que foren presentades per Reiniciem Benissa en el ple d’octubre, però que foren redirigides a les seues corresponents Comissions Informatives, com ara les referents a l’utilització de gots reciclables i reutilitzables en les festes del poble o, per altra banda, del compliment del decret 103/206 de declaració de la serra de Bèrnia i Ferrer com a paisatge protegit.

Durant el transcurs del ple, el grup Reiniciem demananarà explicacions sobre la situació de la moció referent a la declaració de “Benissa zona lliure de desnonaments”. Aquesta moció va ser presentada durant el ple de novembre, però va quedar damunt la taula amb el vot en contra de l’equip de govern i el decisori vot de qualitat de l’alcalde. Aquest, va instar a treballar la proposició en la comissió informativa de Cultura i Benestar Social, però finalment ni ha sigut mai inclosa en l’ordre del dia corresponent, ni l’han recuperada per l’imminent ple. La plataforma, denuncia públicament aquests fets, i es posiciona en contra de la postura de l’equip de govern, el qual no considera prioritària aquesta moció per la defensa del dret a l’habitatge i la protecció de la ciutadania davant els efectes de la crisi.

Reiniciem Benissa demana diàleg i transparència en l’elecció del nou inspector de policia

En els darrers dies l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benissa, decease ha traslladat als diversos grups polítics, injection en Comissió Informativa i en Taula de Negociació, endocrinologist la decissió de convocar una nova plaça d’inspector de Polícia Local amb caràcter temporal. S’han redactat unes Bases que no han sigut consensuades ni amb els sindicats, […]

II Jornades LGTBI a Benissa

Reiniciem Benissa ha treballat des del principi per donar visibilitat i cabuda en el nostre poble a totes les formes de ser i estimar, find i va conseguir que s’aprovara la primera moció sobre Diversitat Sexual al Benissa. Reiniciem ha participat en la promoció i coorganització, conjuntament amb tots els col·lectius LGTBI de la província […]

RB demanarà explicacions urgents al sr. Rosselló per la contractació directa del despatx de Juan Pablo Agulló

Davant la notícia apareguda el dia d’avui en el diari El Mundo, ambulance “La trama de Rus apunta al despatx d’advocats de David Serra” on es vincula directament a la trama corrupta investigada en la Diputació de València amb el despatx de David Serra, Reiniciem Benissa vol mostrar la seua preocupació. Cal recordar, que l’any […]

infodesnonaments

Els vots del PP impedeixen que s’aprove la moció contra els desnonaments a Benissa

En el ple d’ahir 3 de novembre, psychotherapist el PP va impedir amb els seus vots l’aprovació d’una moció urgent de Reiniciem Benissa que plantejava 10 mesures socials, jurídiques i de mediació per a ajudar a les famílies en risc de desnonament del seu habitatge. Els regidors i regidores de l’oposició presents en el Ple, van votar a favor de la mateixa, la qual finalment serà valorada en la propera Comissió Informativa de Cultura i Benestar Social. Des de Reiniciem, manifesten la seua decepció per la postura del PP, els quals van necessitar el vot de qualitat de l’alcalde, perquè la moció era un bon instrument per a que l’Ajuntament passara de tindre una postura passiva a una activa amb tot allò relacionat amb la protecció contra els desnonaments i el dret a l’habitatge.

Els regidors i regidores de Reiniciem Benissa van realitzar quinze preguntes de supervisió de l’acció de govern relacionades amb l’impuls de l’Agenda 21, l’adhesió al programa de Xarxa Llibres, la manca d’un pla local de foment del treball i sobre les hores presencials de l’alcalde a l’Ajuntament i com ho compatibilitza com a assesor de la Diputació, entre d’altres. També van proposar la constitució dels consells agraris i de turisme per dinamitzar totes les potencialitats del poble i diversificar l’activitat económica.

Una vegada fianlitzat l’apartat de precs i preguntes, l’alcalde va acusar a Reiniciem Benissa, i al públic que els recolzava, de ser uns mentirosos per faltar a la veritat en les declaracions públiques realitzades sobre els impediments d’alcaldia per a que pogueren celebrar la festa d’aniversari, ja que, segons ell, el plantejar dues opcions de pagament no és obligar-nos a pagar. Així mateix, des de Reiniciem censuren que l’alcalde s’excuse amb els treballadors de l’Ajuntament i que acuse a la plataforma ciutadana d’atacar a la seua secretària. El col·lectiu defensa la seua tasca com a empleada pública. L’alcalde deuria assumir la seua responsabilitat en lloc d’amagar-se darrere de les treballadores i treballadors que li està portant l’Ajuntament endavant, mentre es dedica a les seues tasques com assessor de la Diputació.

Finalment, el col·lectiu vol transmetre els impediments que des d’alcaldia s’han posat per a que les proposicions-mocions de Reiniciem Benissa, presentades en temps i forma, siguen incloses en l’ordre del dia dels plens.