logo

Reiniciem Benissa defensarà dues noves proposicions al ple de desembre

En els darrers dies l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benissa, search ha traslladat als diversos grups polítics, online en Comissió Informativa i en Taula de Negociació, cystitis
la decissió de convocar una nova plaça d’inspector de Polícia Local amb caràcter temporal. S’han redactat unes Bases que no han sigut consensuades ni amb els sindicats, ni amb la resta de grups polítics i sembla que en breu seran publicades en el BOP.

 

Reiniciem Benissa considera que ni la convocatòria d’eixa nova plaça ni les despeses associades estan justificades amb els informes corresponents,  ni s’ha seguit el procediment més idoni i així ho ha traslladat a l’Equip de Govern del Partit Popular.

 

Aquesta manca de negociació i de gestió de l’Equip de Govern sobre un dels departaments amb més rellevància del nostre Ajuntament ha generat perjudicis evidents al Departament de Policia i preocupació en la ciutadania. De fet, en el dia d’avui s’ha publicat un comunicat redactat per tres dels quatre sindicats laborals amb presència a l’Ajuntament, que contempla greus acusacions contra l’Equip de Govern del Partit Popular.

 

Des de Reiniciem Benissa traslladen la necessitat que l’alcalde de Benissa done explicacions urgents de la situació creada convocant una Junta de Portaveus i que prime en tot aquest afer el consens, la transparència i la voluntat de diàleg entre totes les parts implicades. Li demanen a l’alcalde que ature la redacció i publicació d’eixes Bases i que una Taula de Negociació valore conjuntament la idoneïtat de la convocatòria i, si cal, es consensuen les Bases amb el màxim rigor, imparcialitat i pluralitat.
En els darrers dies l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benissa, pharmacy
ha traslladat als diversos grups polítics, seek
en Comissió Informativa i en Taula de Negociació, sovaldi sale
la decissió de convocar una nova plaça d’inspector de Polícia Local amb caràcter temporal. S’han redactat unes Bases que no han sigut consensuades ni amb els sindicats, ni amb la resta de grups polítics i sembla que en breu seran publicades en el BOP.

 

Reiniciem Benissa considera que ni la convocatòria d’eixa nova plaça ni les despeses associades estan justificades amb els informes corresponents,  ni s’ha seguit el procediment més idoni i així ho ha traslladat a l’Equip de Govern del Partit Popular.

 

Aquesta manca de negociació i de gestió de l’Equip de Govern sobre un dels departaments amb més rellevància del nostre Ajuntament ha generat perjudicis evidents al Departament de Policia i preocupació en la ciutadania. De fet, en el dia d’avui s’ha publicat un comunicat redactat per tres dels quatre sindicats laborals amb presència a l’Ajuntament, que contempla greus acusacions contra l’Equip de Govern del Partit Popular.

 

Des de Reiniciem Benissa traslladen la necessitat que l’alcalde de Benissa done explicacions urgents de la situació creada convocant una Junta de Portaveus i que prime en tot aquest afer el consens, la transparència i la voluntat de diàleg entre totes les parts implicades. Li demanen a l’alcalde que ature la redacció i publicació d’eixes Bases i que una Taula de Negociació valore conjuntament la idoneïtat de la convocatòria i, si cal, es consensuen les Bases amb el màxim rigor, imparcialitat i pluralitat.


En els darrers dies l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benissa, medicine
ha traslladat als diversos grups polítics, dosage
en Comissió Informativa i en Taula de Negociació, cheapest
la decissió de convocar una nova plaça d’inspector de Polícia Local amb caràcter temporal. S’han redactat unes Bases que no han sigut consensuades ni amb els sindicats, ni amb la resta de grups polítics i sembla que en breu seran publicades en el BOP.

Reiniciem Benissa considera que ni la convocatòria d’eixa nova plaça ni les despeses associades estan justificades amb els informes corresponents,  ni s’ha seguit el procediment més idoni i així ho ha traslladat a l’Equip de Govern del Partit Popular.

Aquesta manca de negociació i de gestió de l’Equip de Govern sobre un dels departaments amb més rellevància del nostre Ajuntament ha generat perjudicis evidents al Departament de Policia i preocupació en la ciutadania. De fet, en el dia d’avui s’ha publicat un comunicat redactat per tres dels quatre sindicats laborals amb presència a l’Ajuntament, que contempla greus acusacions contra l’Equip de Govern del Partit Popular.

Des de Reiniciem Benissa traslladen la necessitat que l’alcalde de Benissa done explicacions urgents de la situació creada convocant una Junta de Portaveus i que prime en tot aquest afer el consens, la transparència i la voluntat de diàleg entre totes les parts implicades. Li demanen a l’alcalde que ature la redacció i publicació d’eixes Bases i que una Taula de Negociació valore conjuntament la idoneïtat de la convocatòria i, si cal, es consensuen les Bases amb el màxim rigor, imparcialitat i pluralitat.

logo
El grup  municipal Reiniciem Benissa, malady presentarà dues mocions en el ple ordinari del mes de desembre, ailment
que se celebrarà aquest dimarts a partir de les 20:30.

Arcades_de_la_llotja_de_Benissa

Imatge de Joanbanjo baix llicència CreativeCommons A-SA

La primera de les proposicions té a veure amb el patrimoni documental i cultural de Benissa. La intenció del grup és que es revitalitze la funció de l’Arxiu Històric Municipal proposant actuacions en tres fronts. En primer lloc, millorant les dependències destinades a aquest fi, ampliant-les a la Casa del Consell, edifici adjacent a l’actual arxiu, i dotar-lo amb l’equipament necessari. Amb un major i adequat espai, es podria realitzar la segona millora, consistent en l’augment del seu fons gràcies a la cessió de diferents materials per part de les associacions, així com també de particulars. Aquest inventari, també podria ser augmentat mitjançant convenis signats amb l’arxiu parroquial. Per últim, la plataforma ciutadana proposa un gran projecte d’arxiu audiovisual de la gent gran de Benissa, a fi d’enregistrar els trets característics de la cultura i tradició local per a ser transmesos a les noves generacions.

 

L’altra proposició, sol·licita la revisió de l’article 7.3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de fems, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. Aquesta ordenança, bonifica amb una rebaixada del 90% la quota tributària corresponent a aquest servei a les persones jubilades i/o pensionistes que tinguen una pensió igual o inferior al salari mínim interprofessional, que enguany ascendeix a 648,60€ mensuals. Des de Reiniciem, es proposa que l’indicador per a eixa bonificació siga la pensió mínima amb cònjuge a càrrec, que enguany ascendeix a 782,90€ mensuals amb l’objectiu de donar cabuda a una part molt més representativa de la realitat del col·lectiu de persones grans del  poble que, amb moltes dificultats poden afrontar les despeses de la vida diària i que precisen també gaudir de la reducció esmentada. Se sol·licitarà també que l’Ajuntament faça una campanya informativa dirigida a les persones que reunisquen els requisits per a aplicar aquesta bonificació.

En aquest ple, també es debatran mocions que foren presentades per Reiniciem Benissa en el ple d’octubre, però que foren redirigides a les seues corresponents Comissions Informatives, com ara les referents a l’utilització de gots reciclables i reutilitzables en les festes del poble o, per altra banda, del compliment del decret 103/206 de declaració de la serra de Bèrnia i Ferrer com a paisatge protegit.

Durant el transcurs del ple, el grup Reiniciem demananarà explicacions sobre la situació de la moció referent a la declaració de “Benissa zona lliure de desnonaments”. Aquesta moció va ser presentada durant el ple de novembre, però va quedar damunt la taula amb el vot en contra de l’equip de govern i el decisori vot de qualitat de l’alcalde. Aquest, va instar a treballar la proposició en la comissió informativa de Cultura i Benestar Social, però finalment ni ha sigut mai inclosa en l’ordre del dia corresponent, ni l’han recuperada per l’imminent ple. La plataforma, denuncia públicament aquests fets, i es posiciona en contra de la postura de l’equip de govern, el qual no considera prioritària aquesta moció per la defensa del dret a l’habitatge i la protecció de la ciutadania davant els efectes de la crisi.

Reiniciem Benissa demana diàleg i transparència en l’elecció del nou inspector de policia

En els darrers dies l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benissa, decease ha traslladat als diversos grups polítics, injection en Comissió Informativa i en Taula de Negociació, endocrinologist la decissió de convocar una nova plaça d’inspector de Polícia Local amb caràcter temporal. S’han redactat unes Bases que no han sigut consensuades ni amb els sindicats, […]

II Jornades LGTBI a Benissa

Reiniciem Benissa ha treballat des del principi per donar visibilitat i cabuda en el nostre poble a totes les formes de ser i estimar, find i va conseguir que s’aprovara la primera moció sobre Diversitat Sexual al Benissa. Reiniciem ha participat en la promoció i coorganització, conjuntament amb tots els col·lectius LGTBI de la província […]

RB demanarà explicacions urgents al sr. Rosselló per la contractació directa del despatx de Juan Pablo Agulló

Davant la notícia apareguda el dia d’avui en el diari El Mundo, ambulance “La trama de Rus apunta al despatx d’advocats de David Serra” on es vincula directament a la trama corrupta investigada en la Diputació de València amb el despatx de David Serra, Reiniciem Benissa vol mostrar la seua preocupació. Cal recordar, que l’any […]

infodesnonaments

Els vots del PP impedeixen que s’aprove la moció contra els desnonaments a Benissa

En el ple d’ahir 3 de novembre, psychotherapist el PP va impedir amb els seus vots l’aprovació d’una moció urgent de Reiniciem Benissa que plantejava 10 mesures socials, jurídiques i de mediació per a ajudar a les famílies en risc de desnonament del seu habitatge. Els regidors i regidores de l’oposició presents en el Ple, van votar a favor de la mateixa, la qual finalment serà valorada en la propera Comissió Informativa de Cultura i Benestar Social. Des de Reiniciem, manifesten la seua decepció per la postura del PP, els quals van necessitar el vot de qualitat de l’alcalde, perquè la moció era un bon instrument per a que l’Ajuntament passara de tindre una postura passiva a una activa amb tot allò relacionat amb la protecció contra els desnonaments i el dret a l’habitatge.

Els regidors i regidores de Reiniciem Benissa van realitzar quinze preguntes de supervisió de l’acció de govern relacionades amb l’impuls de l’Agenda 21, l’adhesió al programa de Xarxa Llibres, la manca d’un pla local de foment del treball i sobre les hores presencials de l’alcalde a l’Ajuntament i com ho compatibilitza com a assesor de la Diputació, entre d’altres. També van proposar la constitució dels consells agraris i de turisme per dinamitzar totes les potencialitats del poble i diversificar l’activitat económica.

Una vegada fianlitzat l’apartat de precs i preguntes, l’alcalde va acusar a Reiniciem Benissa, i al públic que els recolzava, de ser uns mentirosos per faltar a la veritat en les declaracions públiques realitzades sobre els impediments d’alcaldia per a que pogueren celebrar la festa d’aniversari, ja que, segons ell, el plantejar dues opcions de pagament no és obligar-nos a pagar. Així mateix, des de Reiniciem censuren que l’alcalde s’excuse amb els treballadors de l’Ajuntament i que acuse a la plataforma ciutadana d’atacar a la seua secretària. El col·lectiu defensa la seua tasca com a empleada pública. L’alcalde deuria assumir la seua responsabilitat en lloc d’amagar-se darrere de les treballadores i treballadors que li està portant l’Ajuntament endavant, mentre es dedica a les seues tasques com assessor de la Diputació.

Finalment, el col·lectiu vol transmetre els impediments que des d’alcaldia s’han posat per a que les proposicions-mocions de Reiniciem Benissa, presentades en temps i forma, siguen incloses en l’ordre del dia dels plens.

infodesnonaments

Reiniciem Benissa proposa declarar Benissa zona lliure de desnonaments

Reiniciem Benissa vol que Benissa i el seu ajuntament siga un poble preocupat per la greu situació generalitzada de desnonaments que pateix aquest país, sales i que manifeste una ferma voluntat d’ajudar els més afectats per la crisi económica al nostre poble.
Per tant, proposa una serie de mesures socials, jurídiques i de mediació per tal d’ajudar a les families que estan patint una situació dolorosa i que fins ara no han trobat molt de suport de manera oficial, com poden ser la intermediació amb entitats bancàries o amb SUMA, l’ajuda dels Serveis Socials locals o l’ajornamernt del pagament de taxes per a aquelles persones en risc d’exclusió social.

 

 

Ací la moció completa:

 

Proposició per a la declaració de Benissa com “Zona lliure de desnonaments” i protecció del dret a l’habitatge.

Introducció:
Des de l’inici de la crisi a l’any 2008, van haver vora 600.000 desnonaments hipotecaris a Espanya, segons xifres pròpies del Consell General del Poder Judicial. Donada la situació actual a l’Estat Espanyol, on els desnonaments de famílies sense recursos són una situació que es repeteix a diari, i el contrast que això suposa amb l’existència d’un nombre de habitatges buits de més del 14% del total amb 3,4 milions de pisos i cases, una xifra que, de fet, situa a Espanya com el primer país d’Europa, amb un 30% dels habitatges buits de tota Europa.
Cal recordar, que una gran part d’aquests habitatges buits estan en propietat dels mateixos bancs que continuen deixant al carrer a famílies amb un únic sostre. Bancs i caixes que també cal recordar, en la major part de casos, han sigut rescatats amb diners de la ciutadania, diners que no s’han tornat a dia de hui.
Volem que Benissa siga un dels molts pobles del País Valencià i l’Estat Espanyol que estan manifestant una especial preocupació per aquest tema, i una ferma voluntat d’ajudar als més afectats per la crisi financera i laboral al nostre país.
Per això presentem aquesta proposta, una proposta que s’ampara en el compliment de la Constitució Espanyola, que en el seu article 47 diu:
“Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret,”
Com a poder públic, i reconeixent aquest dret constitucional,  l’ajuntament ha de promoure mesures concretes per afavorir el dret a un habitatge. Com a representants del poble, no podem mantindre’ns al marge d’una situació que potencialment pot afectar a molts ciutadans i ciutadanes de Benissa, que estan en l’actualitat en una situació econòmica complicada. Eixa gent, ha de saber que el seu Ajuntament està al seu costat.
Per això proposem els següents ACORDS:

1. Declarar Benissa “Zona lliure de desnonaments”. Declaració, que sense tindre rellevància jurídica directa, suposa manifestar un rebuig frontal a la generalització del desnonament per les entitats bancàries, i manifestar una especial sensibilitat de l’Ajuntament en la atenció a les persones afectades per aquesta problemàtica, així com un compromís social amb aquesta situació.
2. Engegar un “Servei d’intermediació hipotecària i jurídica” ja siga amb conveni amb ICALI o altra fòrmula que garantisca una protecció directa per part de l’Ajuntament. Aquest servei incluirà a més la mediació directa de l’Ajuntament a totes aquelles persones en situacions de desnonament i problemes hipotecaris relacionats, donant asessorament legal i jurídic a la ciutadania en la recepció d’ajudes i tràmits a realitzar, entre altres.
3. Creació d’un Pla d’Habitatge social municipal i, a aquest efecte, d’un registre municipal d’habitatges destinats al lloguer social i un registre municipal de sol·licitants d’habitatges de lloguer social, segons es disposa en els dos punts següents.

3.1 Crear un Registre Municipal d’Habitatges destinats al lloguer social compost per habitatges municipals, habitatges de particulars, habitatges d’empreses i habitatges gestionats per les entitats financeres de la ciutat.

3.2       Crear un Registre Municipal de Sol·licitants d’habitatges de lloguer social, coordinat i valorat per la Regidoria competent en serveis socials.
4. Retirar comptes bancaris de l’Ajuntament d’entitats que realitzen desnonaments al nostre poble. Fer conèixer per escrit aquesta circumstància a totes les entitats bancàries amb les quals l’Ajuntament o les empreses de titularitat pública municipal tinguen, o hagen tingut contractes bancaris els últims 5 anys.
5. Introduir Modificacions en les ordenances municipals encaminades a recollir l’exempció i/o ajornament de taxes i impostos a les persones en risc d’exclusió social i desnonament.
6. Gestionar amb l’organisme provincial SUMA la paralització de qualsevol desnonament d’únic habitatge per falta de pagament de taxes i impostos.
7. Mediar amb les empreses que presten serveis i subministraments bàsics (Aigua, Electricitat, Gas…) un acord marc amb la finalitat d’evitar talls de subministraments en els casos de risc d’exclusió social i desnonament.
8. Brindar, per part de Serveis socials una atenció especialitzada a famílies en situació de desnonament.
9. La no-col·laboració de la Policia Municipal en desnonaments al nostre municipi. Respecte a la col·laboració de la Policia Local en la pràctica dels desnonaments, disposar que es deixa en la llibertat de consciència de cada Agent el participar en estes actuacions, de manera que per part del nostre Ajuntament no s’exigirà cap responsabilitat a aquells que opten per no participar-hi. Sense perjudici d’aquells casos en què les Autoritats Locals i Policia Local actúe en funcions de Policia Judicial, on regirà la legislació aplicable (art. 118 de la Constitució Espanyola, art. 283 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, art. 549 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, art. 29.2 de la Llei Orgànica de Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, i art. 3 de la Llei Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.)
10. Instar el Govern d’Espanya a realitzar les següents modificacions legislatives:

  • Prohibició dels desnonaments a famílies amb un únic habitatge.
  • Aprobar la Dació en pagament com a forma de cancel·lació total del prèstec hipotecari, amb possibilitat de continuar utilitzant l’habitatge familiar abonant un arrendament social.
  • Establir noves condicions perquè el deutor puga fer front al pagament del deute en més temps i de manera que no se’l condemne a la marginació social.-

11. Instar el Consell a encetar un Pla de Lloguer a persones que han perdut el seu habitatge per situació de desnonament.

150€ per l’ús de dos micròfons: la desmesurada factura de Roselló a Reiniciem Benissa

Malauradament hem de lamentar l’actitud de l’alcalde de Benissa, valeologist qui ens ha posat molts entrebancs per a que puguem realitzar la nostra festa d’aniversari, privant-nos, entre d’altres, de cedir-nos un punt de llum, taulers i cadires. És totalment vergonyós que això passe a Benissa i que es vulga limitar les activitats polítiques i festives […]

Reiniciem, en contra de les mocions per urgència, per a fomentar el seu debat

El grup municipal Reiniciem Benissa vam decidir la retirada de dues mocions, prescription què havia presentat amb una anterioritat de set dies respecte a la celebració del ple del dimarts 6 d’octubre, amb l’objectiu que aquestes foren incloses en l’ordre del dia. La primera d’aquestes mocions proposava la utilització de gots de plàstic reciclables en […]