PRIMER PREMI “MARIETA” lgtbiMARIola

LGTBI MARIola

LGTBI MARIola atorga els seus primers premis “Marieta” i “Purgó” a Reiniciem Benissa i Juan Antonio Reig Pla

Els guardons tenen com a objectiu valorar la tasca en favor de la diversitat i criticar les actituds en contra de la igualtat i es lliuraran a Callosa d’en Sarrià el pròxim 26 de maig.

Alcoi, 17 de maig del 2018. El Col·lectiu LGTBI MARIola ha atorgat en la seua primera edició els premis “Marieta” i “Purgó” a la plataforma ciutadana Reiniciem Benissa i el bisbe d’Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla. La concessió del primer d’aquests guardons respon a l’aposta que l’esmentada entitat ha fet en favor de la visibilitat i igualtat en matèria de diversitat afectivo-sexual i d’expressió i identitat de gènere, especialment en entorns rurals, mentre que el segon obeeix a l’actitud bel·ligerant contra aquests mateixos valors que el religiós ha vingut mostrant a través de les seues manifestacions públiques.

Amb aquests premis de connotació positiva i negativa, LGTBI MARIola vol “posar en valor la feina que es fa des d’entitats cíviques per mostrar la diversitat i fomentar la igualtat en la nostra societat, així com reprovar conductes que no considerem adequades”, segons explica el president del col·lectiu, Jordi Jiménez. Per això, s’ha volgut destacar amb el guardó “Marieta” la tasca duta a terme per la plataforma benissera –esdevinguda també partit polític local– per visibilitzar i normalitzar la diversitat LGTBI a través d’accions com unes Jornades, organitzades de manera conjunta amb la Universitat d’Alacant, o el curtmetratge Orgull de Poble, que plasma totes aquestes realitats diverses amb una total naturalitat.

Jordi Jiménez incideix en “la creativitat i el coratge” que han mostrat les persones que integren Reiniciem Benissa a l’hora de realitzar aquestes i altres activitats encaminades a “exigir que els drets i les llibertats de tothom siguen respectades ací i arreu del món”, amb especial atenció al col·lectiu LGTBI. A més, considera que plataformes com aquesta són “la veu de moltes persones menystingudes o rebutjades per raó de la seua orientació sexual o la seua identitat i expressió de gènere”, i que la lluita front a aquestes actituds suposa “una defensa de la igualtat real i d’una societat més igualitària i justa”.

Així mateix, s’ha decidit concedir el premi “Purgó” al bisbe d’Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, conegut per les seues manifestacions públiques en contra de les persones LGTBI i també en contra d’altres moviments cívics com el feminisme, que ell qualifica com a “ideologia de gènere”. Amb aquestes paraules, considera el president d’LGTBI MARIola, Reig Pla està fent “activisme en l’odi i el menyspreu a les persones”, una conducta de “negació de la realitat de la diversitat sexual i identitat de gènere” que “en cap cas ajuda a la visibilització, integració i normalització” social.

Jordi Jiménez reitera que “els drets i llibertats de totes les persones han de ser respectades ací i arreu del món” i que, per tant, no s’entén que el bisbe d’Alcalá de Henares semble tindre una “obsessió en enviar a l’infern a les persones LGTBI” i continue “fomentant” que aquest col·lectiu siga “rebutjat, discriminat o fins i tot agredit per raó d’orientació sexual i identitat de gènere”. A més, aquesta actitud contribueix a “perpetuar un sistema masclista, insolidari i no igualitari”, propi “de l’època medieval”. Per tot això, s’ha considerat concedir oportú concedir el premi “Purgó” a Reig Pla, i també perquè, com que a més el bisbe és natural de Cocentaina, “d’alguna forma les seues paraules fan que tinguem en les nostres comarques una representació de les actituds d’odi que rebutgem i d’un model de societat que no volem”, explica Jordi Jiménez.

El nom del premi “Purgó” respon al fet que aquest insecte ataca les plantes i els cultius i, per tant, resulta perjudicial quan la seua proliferació esdevé una plaga. En canvi, la marieta representa un simpàtic símbol de la comunitat LGTBI, i per aquest motiu s’ha decidit posar el seu nom el premi positiu de defensa dels drets i llibertats i de la visibilització de la diversitat en l’entorn al qual fa la seua tasca LGTBI MARIola i els seus voltants.

Els premis “Marieta” i “Purgó” es lliuraran el pròxim 26 de maig a Callosa d’en Sarrià, com a colofó d’una jornada que començarà a les 19.00 hores en la Casa de Cultura amb una presentació dels guardons. A continuació es farà una cercavila per la població amb la Colla El Pinyol, i posteriorment, a partir de les 21.30 hores, tindrà lloc un sopar popular al Parc del Llaurador, al final del qual es farà entrega dels premis. Amb aquestes distincions, LGTBI MARIola vol a més retre homenatge i un sentit record a Raül Seguí i Rubén Fresneda, dos dels fundadors del col·lectiu que van faltar de manera prematura al març del 2016 i maig del 2017.

EVENT


Fa 3 anys que en Reiniciem Benissa vàrem començar un camí per a construir un poble amb orgull i feminista, un poble amb color, lliure i tolerant. I per tot açò, som la Marieta que ens mengem al Purgó!
Gràcies a la genteta bona del col·lectiu LGTBI MARIOLA per encetar estos premis visibilitzant el treball de Reiniciem Benissa i gràcies per tota la tasca que feu, és un gran ORGULL per a totes i tots nosaltres ❤💜💛
El dia 26 de maig ens n’anem a Callosa d’en Sarrià a celebrar-ho amb orgull i llibertat.
Esteu totes convidades!


Més informació: Jordi Jiménez, president d’LGTBI MARIola (646 38 04 58)

Correu electrònic: lgtbmariola@gmail.com.

RESERVES
LGTBI MARIola

LGTBI MARIola otorga sus primeros premios “Marieta” y “Purgó” a Reiniciem Benissa y Juan Antonio Reig Pla

Los galardones tienen como objetivo valorar el trabajo a favor de la diversidad y criticar las actitudes en contra de la igualdad y se entregarán en Callosa d’en Sarrià el próximo 26 de mayo

Alcoi, 17 de mayo de 2018. El colectivo LGTBI MARIola ha otorgado en su primera edición los premios “Marieta” y “Purgó” a la plataforma ciudadana Reiniciem Benissa y al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla. La concesión del primero de estos galardones responde a la apuesta que la citada entidad ha hecho a favor de la visibilidad e igualdad en materia de diversidad afectivo-sexual y de expresión e identidad de género, especialmente en entornos rurales, mientras que el segundo obedece a la actitud beligerante contra estos mismos valores que el religioso ha venido mostrando a través de sus manifestaciones públicas.

Con estos premios de connotación positiva y negativa, LGTBI MARIola quiere “poner en valor el trabajo que se hace desde entidades cívicas para mostrar la diversidad y fomentar la igualdad en nuestra sociedad, así como reprobar conductas que no consideramos adecuadas”, según explica el presidente del colectivo, Jordi Jiménez. Por eso, se ha querido destacar con el galardón “Marieta” la labor llevada a cabo por la plataforma benissera –convertida también en partido político local– para visibilizar y normalizar la diversidad LGTBI a través de acciones como unas Jornadas, organizadas de manera conjunta con la Universidad de Alicante, o el cortometraje Orgull de Poble, que plasma todas estas realidades diversas con total naturalidad.

Jordi Jiménez incide en “la creatividad y el coraje” que han mostrado las personas que integran Reiniciem Benissa a la hora de realizar éstas y otras actividades encaminadas a “exigir que los derechos y las libertades de todas las personas sean respetadas aquí y en todo el mundo”, con especial atención al colectivo LGTBI. Además, considera que plataformas como ésta son “la voz de muchas personas menospreciadas o rechazadas por razón de su orientación sexual o su identidad de género”, y que la lucha frente a estas actitudes supone “una defensa de la igualdad real y de una sociedad más igualitaria y justa”.

Asimismo, se ha decidido conceder el premio “Purgó” al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, conocido por sus manifestaciones públicas en contra de las personas LGTBI y también en contra de otros movimientos cívicos como el feminismo, que él califica como “ideología de género”. Con estas palabras, considera el presidente de LGTBI MARIola, Reig Pla está haciendo “activismo en el odio y el menosprecio a las personas”, una conducta de “negación de la realidad de la diversidad sexual e identidad de género” que “en ningún caso ayuda a la visibilización, integración y normalización” social.

Jordi Jiménez reitera que “los derechos y libertades de todas las personas deben ser respetadps aquí y en todo el mundo” y que, por tanto, no se entiende que el obispo de Alcalá de Henares parezca tener una “obsesión en enviar al infierno a todas las personas LGTBI” y continúe “fomentando” que este colectivo sea “rechazado, discriminado o incluso agredido por razones de orientación sexual e identidad de género”. Además, esta actitud contribuye a “perpetuar un sistema machista, insolidario y no igualitario”, propio “de la época medieval”. Por todo eso, se ha considerado oportuno conceder el premio “Purgó” a Reig Pla, y también porque, como además el obispo es natural de Cocentaina, “de alguna forma sus palabras hacen que tengamos en nuestras comarcas una representación de las actitudes de odio que rechazamos y de un modelo de sociedad que no queremos”, explica Jordi Jiménez.

El nombre del premio “Purgó” responde al hecho de que el pulgón es un insecto que ataca las plantas y los cultivos y, por tanto, resulta perjudicial cuando su proliferación se convierte en una plaga. En cambio, la mariquita representa un simpático símbolo de la comunidad LGTBI, y por este motivo se ha decidido poner el nombre de “Marieta” al premio positivo de defensa de los derechos y libertades y de la visibilización de la diversidad en el entorno donde lleva a cabo su labor LGTBI MARIola y sus alrededores.

Los premios “Marieta” y “Purgó” se entregarán el próximo 26 de mayo en Callosa d’en Sarrià, como colofón de una jornada que comenzará a las 19.00 horas en la Casa de Cultura con una presentación de los galardones. A continuación se hará un pasacalles por la población con la Colla El Pinyol, y posteriormente, a partir de las 21.30 horas, tendrá lugar una cena popular en el parque del Llaurador, al final de la cual se hará entrega de los premios. Con estas distinciones, LGTBI MARIola quiere además rendir homenaje y un sentido recuerdo a Raül Seguí i Rubén Fresneda, dos de los fundadores del colectivo que fallecieron de manera prematura en marzo de 2016 y mayo de 2017.

EVENTO


Hace 3 años que Reiniciamos Benissa empezamos un camino para construir un pueblo con orgullo y feminista, un pueblo con color, libre y tolerante. Y por todo esto, somos la Mariquita que nos comemos al Purgó!
Gracias a la gente buena del colectivo LGTBIMARIOLA para comenzar estos premios visibilizando el trabajo de Reiniciem Benissa y gracias por toda la tarea que hacéis, es un gran ORGULLO para todas y todos nosotros
El día 26 de mayo nos vamos a Callosa d’en Sarrià a celebrarlo con orgullo y libertad.
Estáis todas invitadas!


Más información: Jordi Jiménez, presidente deLGTBI MARIola (646 38 04 58)

Correu electrònic: lgtbmariola@gmail.com.

RESERVAS

 

Posted in Blog, Notícies and tagged , , , , , , , , , , , , , , , .