NOVA SENYALITZACIÓ URBANA

Benissa renova la seua senyalització urbana

Durant aquests dies, coincidint amb les festivitats de Setmana Santa i Pasqua, la zona urbana de Benissa ha estrenat una nova senyalització, a fi de renovar i actualitzar la informació i la localització als edificis emblemàtics i punts d’interès del municipi.

Aquesta actuació, inclosa dins del pla d’inversions de 2017, ha comptat amb un pressupost de 25.000 euros i suposa una clara aposta per millorar la informació als visitants i en general a la ciutadania. L’actuació manté la línia de disseny dels senyals anteriors, ja retirats a causa del seu deteriorament pel pas del temps.

El disseny compta amb un estil clar i sobri que pretén cercar reminiscències del passat medieval de Benissa, oferint una imatge d’acord amb l’entorn on queden instal·lades. L’actualització de la senyalització, que també inclouen nous senyals direccionals de carrers, estarà totalment finalitzada en les pròximes setmanes, amb nous panels i plànols d’accés al centre històric. Per a l’Ajuntament de Benissa, la inversió en matèria de qualitat turística suposa una clara aposta per un model diferenciat enfront d’altres municipis.


Benissa renueva su señalización urbana

Durante estos días, coincidiendo con las festividades de Semana Santa y Pascua, la zona urbana de Benissa ha estrenado una nueva señalización con objeto de renovar y actualizar la información y la localización de los edificios emblemáticos y puntos de interés del municipio.

Esta actuación, incluida dentro del plan de inversiones de 2017, ha contado con un presupuesto de 25.000 euros y supone una clara apuesta para mejorar la información a los visitantes y en general a la ciudadanía. La actuación mantiene la línea de diseño de las señales anteriores, ya retiradas debido a su deterioro por el paso del tiempo.

El diseño cuenta con un estilo claro y sobrio que pretende buscar reminiscencias del pasado medieval de Benissa, ofreciendo una imagen de acuerdo con el entorno donde quedan instaladas. La actualización de la señalética, que también incluye nuevas señales direccionales de calles, estará totalmente finalizada en las próximas semanas, con nuevos paneles y planos de acceso al centro histórico. Para el Ayuntamiento de Benissa, la inversión en materia de calidad turística supone una clara apuesta por un modelo diferenciado frente a otros municipios.

Posted in Notícies and tagged , , , , , , , , , .