MASCOTES ASSASSINADES EN BENISSA

MISERABLES

Hi ha persones que tenen com a objectiu fer mal a la societat, persones miserables. En els últims dies estem patint a Benissa les accions d’un individu sense escrúpols que està assassinant membres de la nostra comunitat, membres de les nostres famílies.

I és que qualsevol persona que tinga o haja tingut una mascota, la considera part de la seua família, un membre més sense distinció. Per això, el fet que algú es prenga la llibertat d’assassinar els nostres gossos i gosses d’una manera tan indiscriminada i cruel, no pot tindre cabuda i ha de ser denunciat i perseguit.

Ací entra la corresponsabilitat de totes i tots per tal de donar fi a aquests fets tan repugnants. És necessari la col·laboració ciutadana i que qualsevol cas relacionat siga denunciat davant la comandància de la Guàrdia Civil a Benissa. Hem d’anar al seu retén del carrer Bilbao i presentar la corresponent denúncia. No hi ha altra forma de contribuir en posar fi a aquesta situació. També podeu contactar mitjançant el telèfon 965730722.

A la persona que està atemptant contra les vides dels nostres animals, dir-li que està cometent un delicte penat amb una condemna d’entre quatre mesos a dos anys de presó o multa de vuit a vint-i-quatre mesos.

Des de l’ajuntament continuem informant en les zones del disseminat i estem en contacte directe amb la Guàrdia Civil i SEPRONA per brindar la màxima col·laboració dins de les nostres competències. Però cap acció pot ser realment efectiva si no ho posem tot de la nostra part. Davant l’amenaça d’enverinament, recomanem que els animals siguen passejats degudament lligats, sent convenient la utilització d’un boç que impedisca la ingesta de productes enverinats.

Estem davant una situació seriosa i preocupant que necessita la màxima responsabilitat de totes i tots en qualsevol aspecte. Seguim treballant per a acabar amb aquest malson.


MISERABLES

Hay personas que tienen como objetivo hacer daño a la sociedad, personas miserables. En los últimos días estamos sufriendo en Benissa las acciones de un individuo sin escrúpulos que está asesinando miembros de nuestra comunidad, miembros de nuestras familias.

Y es que cualquier persona que tenga o haya tenido una mascota, la considera parte de su familia, un miembro más sin distinción. Por eso, el hecho que alguien se tome la libertad de asesinar nuestros perros y perras de una manera tan indiscriminada y cruel, no puede tener cabida y tiene que ser denunciado y perseguido.

Aquí entra la corresponsabilidad de todas y todos para dar fin a estos hechos tan repugnantes. Es necesario la colaboración ciudadana y que cualquier caso relacionado sea denunciado ante la comandancia de la Guardia Civil en Benissa. Tenemos que ir a su retén de la calle Bilbao y presentar la correspondiente denuncia. No hay otra forma de contribuir al poner fin a esta situación. También podéis contactar mediante el teléfono 965730722.

A la persona que está atentando contra las vidas de nuestros animales, decirle que está cometiendo un delito penado con una condena de entre cuatro meses a dos años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses.

Desde el ayuntamiento continuamos informando en las zonas del diseminado y estamos en contacto directo con la Guardia Civil y SEPRONA para brindar la máxima colaboración dentro de nuestras competencias. Pero ninguna acción puede ser realmente efectiva si no lo ponemos todo de nuestra parte. Ante la amenaza de envenenamiento, recomendamos que los animales sean paseados debidamente ligados, siendo conveniente la utilización de un bozal que impida la ingesta de productos envenenados.

Estamos ante una situación seria y preocupando que necesita la máxima responsabilidad de todas y todos en cualquier aspecto. Seguimos trabajando para acabar con esta pesadilla.

Posted in Blog, Notícies and tagged , , , , , , , , .