Benissa en superàvit de més d’1,5 milions d’euros

En el nostre primer any al govern hem aprovat amb nota els criteris de control del Ministeri, la regla de la despesa i estabilitat pressupostària.

I també hem obtingut un superàvit de més de 1,5 milions que invertirem a Benissa en 2018-2019. El discurs del caos d’alguns cau pel seu propi pes a base de treball.

Unes xifres per seguir avançant amb il·lusió. El primer any de gestió del nou govern de Benissa presenta unes xifres positives en els seus comptes, ja que l’Ajuntament va aconseguir tancar 2017 amb un superàvit d’1.557.508,49 euros.

A més, l’Ajuntament aconseguix també superar amb èxit els dos objectius de control del Ministeri d’Hisenda, que són el compliment de l’estabilitat pressupostària i el de la regla de la despesa.

En este sentit, el regidor d’Hisenda de la localitat, Fernando López Corsi, apunta que “estos resultats econòmics demostren que la gestió econòmica del nou govern està sent seriosa i responsable”. López Corsi reforça la idea que “l’objectiu d’esta Regidoria d’Hisenda és donar estabilitat i confiança al municipi i possibilitar que la resta de regidories puguen oferir més i millors serveis”.

Cal recordar, que en el passat mes de febrer, el Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va realitzar un compromís públic perquè els consistoris puguen invertir la totalitat del seu superàvit en 2018. Això suposa una gran diferència respecte a la situació actual, on els municipis estan obligats per Hisenda a ‘estalviar’ la major part d’esta capacitat de finançament, encara que estiguen sanejats econòmicament, com és el cas de Benissa, que té el dia d’avui un romanent de tresoreria d’uns 7,1 milions d’euros.

“Ara, el superàvit ha de possibilitar realitzar Inversions a Benissa i així estimular l’economia local. Esperem que Montoro complesca la seua paraula i puguem reinvertir estos diners en el nostre municipi este any”, destaca López Corsi.

 


 

Benissa cierra 2017 con un superávit de más de 1,5 millones de euros y confía en poder invertirlos durante este año

Unas cifras para seguir avanzando con ilusión. El primer año de gestión del nuevo gobierno de Benissa presenta unas cifras positivas en sus cuentas, ya que el Ayuntamiento logró cerrar 2017 con un superávit de 1.557.508,49 euros.

Además, el Ayuntamiento consigue también superar con éxito los dos objetivos de control del Ministerio de Hacienda, que son el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y el de la regla del gasto.

En este sentido, el concejal de Hacienda de la localidad, Fernando López Corsi, apunta que “estos resultados económicos demuestran que la gestión económica del nuevo gobierno está siendo seria y responsable”. López Corsi refuerza la idea de que “el objetivo de esta Concejalía de Hacienda es dar estabilidad y confianza al municipio y posibilitar que el resto de concejalías puedan ofrecer más y mejores servicios”.

Cabe recordar, que en el pasado mes de febrero, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, realizó un compromiso público para que los consistorios puedan invertir la totalidad de su superávit en 2018. Esto supone una gran diferencia respecto a la situación actual, donde los municipios están obligados por Hacienda a ‘ahorrar’ la mayor parte de esta capacidad de financiación, aunque estén saneados económicamente, como es el caso de Benissa, que tiene a día de hoy un remanente de tesorería de unos 7,1 millones de euros.

“Ahora, el superávit tiene que posibilitar realizar Inversiones en Benissa y así estimular la economía local. Esperamos que Montoro cumpla su palabra y podamos reinvertir este dinero en nuestro municipio este año”, destaca López Corsi.

Posted in Blog, Notícies and tagged , , , , , , , , , .