FISCALIA INVESTIGA AL PP DE BENISSA

Anticorrupció investiga contracte del PP a l’Ajuntament de Benissa

Malauradament, el nom del nostre poble torna a aparéixer en diverses investigacions judicials obertes, sobre l’adjudicació de contractes a empreses afins al Partit Popular, per serveis prestats a FITUR els anys 2007-2008.

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l’Ajuntament documentació sobre la gestió de l’anterior equip de govern del Partit Popular, des de l’any 2002, especialment, els contractes menors realitzats amb les empreses investigades.
El nou equip de govern ha traslladat tots els expedients sol·licitats a la Fiscalia Anticorrupció. Desitgem que aviat s’arribe al final en tot aquest afer de possible corrupció politicoempresarial i que, en el seu cas, es demanen les responsabilitats que calguen.
A fi que situacions semblants no tornen a ocorre en el nostre Ajuntament, el Govern del Canvi s’ha dotat d’instruccions internes en les contractacions menors, que ofereixen major publicitat, transparència i garantia en tots els processos d’adjudicacions. Seguim #ElCanviEnFets

 


 


Anticorrupción investiga el contrato del PP al Ayuntamiento de Benissa

Desgraciadamente, el nombre de nuestro pueblo vuelve a aparecer en varias investigaciones judiciales abiertas, sobre la adjudicación de contratos a empresas afines al Partido Popular, por servicios prestados a FITUR en 2007-2008.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido en el Ayuntamiento documentación sobre la gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, desde el año 2002, especialmente, los contratos menores realizados con las empresas investigadas.
El nuevo equipo de gobierno ha trasladado todos los expedientes solicitados a la Fiscalía Anticorrupción. Deseamos que pronto se llego al final en todo este asunto de posible corrupción politicoempresarial y que, en su caso, se piden las responsabilidades que haga falta.
A fin de que situaciones parecidas no vuelven a ocurrir en nuestro Ayuntamiento, el Gobierno del Cambio se ha dotado de instrucciones internas en las contrataciones menores, que ofrecen mayor publicidad, transparencia y garantía en todos los procesos de adjudicaciones. Seguimos #ElCanviEnFets

foto cadena SER
Posted in Blog, Notícies and tagged , , , , , , , , , , , , , , .