MANIPLULACIONS: ZERO

L’informació apareguda en els darrers dies en un mitjà digital de Benissa, sobre la subvenció per a la Fira Multicultural, no és del tot correcta.

Mesos enrere es va sol·licitar aquesta subvenció, perquè l’intenció de l’Equip de Govern actual és realitzar la Fira Multicultural amb una periodicitat anual, i no bianual com fins ara.

Eixa fira té un cost aproximat de 22.000€, i aquesta subvenció donava un màxim de 3.000€, és a dir, un xicotet import, però “tota pedra fa marge”.

Quan es confeccionen els pressupostos, es detecta la falta de diners per fer aquesta fira en 2017, a causa de la falta de pressupost de l’Ajuntament per la baixada de l’IBI (per part de l’anterior equip de govern del Partit Popular).

Amb els 3000€ ja demanats de subvenció no donava per organitzar aquest projecte (i no es podia tampoc canviar el destí de la subvenció sol.licitada).

De fet, l’Ajuntament comunica a la Diputació el passat mes d’octubre que no desitgem seguir optant a ella, pels motius exposats. A més, en cap moment es va rebre una confirmació oficial de la Diputació respecte a la concessió d’eixa subvenció.

L’Ajuntament realitza un exercici de responsabilitat amb el diners públics, i en base al pressupost municipal existent, hem hagut de prioritzar les actuacions a desenvolupar aquest anys. Des de fa mesos, les regidories de Turisme, Residents Estrangers i Cultura, treballen de manera conjunta i transversal en possibles millores en l’organització d’aquesta Fira Multicultural per a 2018.

Seguim!


La información aparecida en los últimos días en un medio digital de Benissa,sobre la subvención para la Feria Multicultural, no es del todo correcta.

Meses atrás se solicitó esta subvención, porque la intención del Equipo de Gobierno actual es realizar la Feria Multicultural con una periodicidad anual, y no bianual como hasta ahora.

Esa feria tiene un coste aproximado de 22.000€, y esta subvención daba un máximo de 3.000€, es decir, un pequeño importe, pero como se dice, “el camino se hace al andar”.

Cuando se confeccionan los presupuestos, se detecta la falta de dinero por hacer esta feria en 2017, debido a la falta de presupuesto del Ayuntamiento por la bajada del IBI (por parte del anterior equipo de gobierno del Partido Popular) .

Con los 3000€ ya pedidos de subvención no daba por organizar este proyecto (y no se podía tampoco cambiar el destino de la subvención solicitada).

De hecho, el Ayuntamiento comunica en la Diputación el pasado mes de octubre que no deseamos seguir optando a ella, por los motivos expuestos. Además, en ningún momento se recibe una confirmación oficial de la Diputación con respecto a la concesión de esa subvención.

El Ayuntamiento realiza un ejercicio de responsabilidad con el dinero público, y en base al presupuesto municipal existente, hemos tenido que priorizar las actuaciones a desarrollar este año.

Desde hace meses, las regidorías de Turismo, Residentes Extranjeros y Cultura, trabajan de manera conjunta y transversal en posibles mejoras en la organización de esta Feria Multicultural para 2018.

Seguimos!

foto de vídeo Wiktor Zubert
Posted in Blog, Notícies and tagged , , , , , .