Reiniciem Benissa opta per l’abstenció en l’EDUSI

La plataforma ciutadana manifesta el seu desig que els fons europeus siguen concedits a Benissa, help però lamenta la manca de model de futur de la proposta i opta per l’abstenció.

Benissa, sales 30 de novembre 2016. El ple extraordinari de l’Ajuntament de Benissa celebrat aquest dimarts, va servir per a la presentació i aprovació del document final de l’EDUSI de l’àrea funcional Benissa i Teulada-Moraira. Aquest document final serà presentat per poder optar a la segona convocatòria pels fons europeus, atés que en la primera no es va concórrer. En el supòsit que finalment no siga acceptada, es podrà optar a una tercera i última convocatòria a meitat del pròxim 2017.

El següent pas del procés és la presentació del document final per a la seua avaluació per part del personal expert de les diferents administracions, el qual puntuarà cadascun dels apartats mitjançant un criteri de baremació establert amb anterioritat. Aclarir que el posicionament de vot dels diferents grups polítics municipals, contràriament al que es va manifestar durant el ple per part d’alguns portaveus, no influeix en la puntuació final.

Durant el torn de paraula dels grups polítics, el portaveu de Reiniciem Benissa, Abel Cardona, va deixar clar que l’agrupació considera de forma molt positiva que l’Ajuntament de Benissa concórrega per tal de rebre el cofinançament, alhora que va defensar el procés participatiu i la tasca realitzada per l’empresa contractada per a l’elaboració del document, així com al personal municipal, el qual ha aportat tota la informació necessària durant el procés i ha sigut part activa d’aquest.

Per altra banda, la plataforma ha detectat carències tant en el procés com en el document definitiu. En primer lloc, lamenten la falta d’informació que hi ha hagut al voltant de l’elaboració de l’estratègia, com ara la contractació d’una segona empresa per tal de supervisar el treball de la primera, així com la repercussió econòmica que puga tindre en el fet que Benissa no complisca amb la llei d’estabilitat pressupostària o de quina forma pot afectar a les inversions financerament sostenibles. A més, considera que les línies estratègiques proposades per l’equip de govern per a materialitzar els objectius generals proposats per la ciutadania no són les més adients. Segons el seu portaveu, “trobem propostes inconnexes, com ara plantejar l’eliminació de barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat reduïda sense elaborar prèviament un pla de mobilitat urbana. També que es propose la neteja de barrancs com a mesura preventiva contra les inundacions però no tinguem redactat un pla d’emergències o millorar l’eficiència energètica sense tindre un estudi energètic local. La piscina coberta, per exemple, té un dèficit de més de 200.000?€ anuals causat, en gran part, per no ser un edifici energèticament eficient, però sorprenentment no s’aplicaran les accions fins els anys 2.021-2.022 i se’n recuperen d’altres que no han donat un bon resultat com ara la caldera de biomassa”. També lamenta el no plantejament de fórmules que vertebren realment els dos territoris, la inexistència d’accions en moltes àrees o que les demandes de la gent jove no hagen tingut, en alguns casos, cap proposta final.

Des de Reiniciem es valora aquest procés com una oportunitat perduda d’haver construït un model de poble més ambiciós i amb perspectiva de futur ocasionada, en gran part, pel model de gestió municipal implantat pel govern popular amb un total de quaranta àrees sense coordinació entre elles, demostrant una vegada més que no té cap projecte de present ni de futur per a Benissa. Tot i això, esperen que el resultat final siga positiu i els fons ens siguen adjudicats, repercutint així en la millora de vida de la ciutadania.

Posted in Notícies.