El Ple de Benissa inclou un punt per a aprovar la regulació laboral de la plantilla de l’Ajuntament

El ple ordinari del pròxim dimarts 27, corresponent al mes de febrer, inclourà en la seua ordre del dia l’aprovació de l’estructura organitzativa, descripció, valoració i relació de llocs de treball (RPT i VPT) de l’Ajuntament de Benissa. Aquest punt s’ocuparà de la regulació laboral de les aproximadament 250 persones que treballen en l’Ajuntament. La possible aprovació de la RPT permetrà actualitzar la situació laboral de la plantilla, normalitzant les retribucions econòmiques i igualant la descompensació econòmica que pateixen en diversos departaments des de fa més de 15 anys.

Reorganitzar les estructures funcionals del consistori suposa un dels principals objectius en 2018, un fet en el qual ja s’ha pogut avançar. I és que, recentment, s’ha celebrat una Taula General de Negociació de Personal, en la qual la proposta de VPT i la RPT va comptar amb l’aprovació unànime de l’Equip de Govern, del PP (únic partit de l’oposició que es va personar aqueix dia) i dels sindicats i el Comitè d’empresa de l’Ajuntament.

El Pleno de Benissa incluye un punto para aprobar la regulación laboral de la plantilla del Ayuntamiento

El pleno ordinario del próximo martes 27, correspondiente al mes de febrero, incluirá en su orden del día la aprobación de la estructura organizativa, descripción, valoración y relación de puestos de trabajo (RPT y VPT) del Ayuntamiento de Benissa. Este punto se ocupará de la regulación laboral de las aproximadamente 250 personas que trabajan en el Ayuntamiento. La posible aprobación de la RPT permitirá actualizar la situación laboral de la plantilla, normalizando las retribuciones económicas, e igualando la descompensación económica que sufren en varios departamentos.

Reorganizar las estructuras funcionales del consistorio supone uno de los principales objetivos en 2018, un hecho en el que ya se ha podido avanzar. Y es que, recientemente, se ha celebrado una Mesa General de Negociación de Personal, en la que la propuesta de VPT y la RPT contó con la aprobación unánime del Equipo de Gobierno, del PP (único partido de la oposición que se personó ese día) y de los sindicatos y el Comité de Empresa del Ayuntamiento.

View Fullscreen
Posted in Blog and tagged , , , , , , , , .