Benissa al·lega contra les subvencions a dit de la Diputació

La Diputació d’Alacant té com eslògan “La Dipu dels Pobles”, però en les subvencions nominatives, aquelles que s’atorguen “a dit”, la tendència és que les reben ajuntaments que pertanyen al Partit Popular.

L’equip de govern ha decidit presentar un escrit reivindicatiu, perquè la Diputació es replantege la manera en què dóna aquestes subvencions, moltes vegades a pobles prou grans per a assumir aquesta despesa, i no es donen a pobles xicotets que no poden per si mateixos realitzar aquestes obres.

El regidor del PP, Artur Poquet, ha criticat aquesta reclamació obviant un important detall. L’ajuntament de Benissa no critica les subvencions regulades i objectives, ja que aquestes tenen una sèrie de regles, i per tant, tots els pobles tenen les mateixes oportunitats. Si la Diputació no ho fera correctament, aleshores això seria motiu de denúncia.
Es critiquen aquelles subvencions sense regulació, ni control, que lamentablement pareix que es donen sempre als ajuntaments del mateix color polític.La Diputación de Alicante tiene como eslogan “La Dipu de los Pueblos”, pero en las subvenciones nominativas, aquellas que se otorgan “a dedo”, la tendencia es que las reciben ayuntamientos que pertenecen al Partido Popular.

El equipo de gobierno ha decidido presentar un escrito reivindicativo, para que la Diputación se replantee la manera en que da estas subvenciones, muchas veces a pueblos suficientemente grandes para asumir este gasto, y no se dan a pueblos pequeños que no pueden por sí mismos realizar estas obras.
El concejal del PP, Artur Poquet, ha criticado esta reclamación obviando un importante detalle. El ayuntamiento de Benissa no critica las subvenciones reguladas y objetivas, ya que éstas tienen una serie de reglas, y por tanto, todos los pueblos tienen las mismas oportunidades. Si la Diputación no lo hiciera correctamente, entonces esto sería motivo de denuncia.
Se critican aquellas subvenciones sin regulación, ni control, que lamentablemente parece que se dan siempre a los ayuntamientos del mismo color político.

 

foto portada: Diputación de Alicante
Posted in Blog and tagged , , , , , , , , .